Chuyển giao công nghệ

Hệ thống sấy thăng hoa DS-3 là phiên bản thứ 3 (sau phiên bản thứ
Bằng việc chế tạo thành công hệ thống thiết bị áp dụng trong sản xuất,
Cô đặc là loại bỏ dung môi của dung để làm tăng nồng độ chất
Hệ thống sấy nướng đa năng công nghiệp đã hoàn thành và chuyển giao cho
Hệ thống thiết bị sấy thông minh của Việt Nam có hỗ trợ sóng siêu
1. Xu thế sử dụng công nghệ sấy lạnh Sấy lạnh (hay có thể gọi
Khác với hệ thống sấy đối lưu thông thường, hệ thống sấy đối lưu thông
1. Công nghệ mới giúp giá thành giảm nhiều Như đã biết, sấy thăng hoa
1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ Ngày nay, các sản phẩm nông nghiệp đang
Chiên là một quá trình tách nước ở nhiệt độ sôi của dầu làm mất