Các giải thưởng khoa học công nghệ

Sau khi hội đồng thẩm định xét duyệt trao tặng giải thưởng Bảo Sơn 2019
Hành trình nghiên cứu thật sự bắt đầu khi làm nghiên cứu sinh Trong thời
1. Hình thành ý tưởng mới là điểm thành công ban đầu của NCKH Hiện
I. GIỚI THIỆU VỀ GIẢI THƯỞNG BẢO SƠN NĂM 2019 Suốt hành trình 20 năm
Sau hành trình 20 năm nghiên cứu, công trình công nghệ sấy thăng hoa của