Thành tựu đạt được của Khoa CNHH&TP

Năm 2023

Hòa vào không khí chào mừng Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2023-2024, tập thể khoa

Năm 2022

Năm 2021


Năm 2020


Năm 2019


Năm 2018


Năm 2017


Năm 2016


Năm 2015


Năm 2013


Năm 2012


Năm 2011


Năm 2010