Tư liệu khen thưởng


Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo


Bằng khen của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM


Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động Tp. HCM