Cuộc thi Môi trường xanh – Thực phẩm sạch

Cuộc thi môi trường xanh – thực phẩm sạch 2023 tiếp tục được tổ chức
Chương trình học thuật môi trường xanh – thực phẩm sạch đã trở thành một
Năm 2021, một năm đặc biệt đối với toàn nhân loại, đại dịch Covid 19
Năm 2019, Việt Nam đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến
Sau các lần tổ chức, cuộc thi định hình được sứ mệnh giáo dục sâu
Sau hai mùa giải thành công, cuộc thi “Môi trường xanh – Thực phẩm sạch”
Tiếp nối thành công ở lần I NĂM 2015, cuộc thi “Môi trường xanh –
Cuộc thi “Môi trường xanh – Thực phẩm sạch” lần I năm 2015 là một