Họp mặt truyền thống cựu sinh viên

Năm nay là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Ban liên lạc Hội cựu sinh
Năm 2017 là một năm rất đặc biệt đối với khoa Công nghệ hóa học
Sự thành công tổ chức buổi Họp mặt truyền thống cựu sinh viên – năm
Nối tiếp tiền đề Họp mặt truyền thống cựu sinh viên – năm 2014 của
Đào tạo từ năm 2004 và chính thức được biết đến với tên gọi khoa