Các nhiệm kỳ trưởng khoa


NHIỆM KỲ 2007-2012

Trưởng khoa: Thầy PGS. TS. Nguyễn Văn Sức

Sinh năm: 1953

Nguyên quán: Thanh Hóa

 • Trước đây đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học KHTN Hà Nội) chuyên ngành Hóa học (Hóa phân tích).
 • Sau khi tốt nghiệp ra trường nhận công tác ở Viện nghiên cứu Hạt nhân – Đà Lạt
 • Đi tu nghiệp ở Cộng hòa Liên Bang Nga, Ấn Độ, rồi làm Nghiên cứu sinh tiến sĩ, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vào năm 1999
 • Năm 2003, rời Viện nghiên cứu hạt nhân – Đà Lạt về công tác tại khoa Khoa học Cơ bản, trường ĐHSPKT TPHCM.
 • Năm 2004, thầy được nhà trường giao nhiệm vụ thành lập bộ môn Công nghệ môi trường trực thuộc khoa khoa học cơ bản với nhiệm vụ đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội.
 • Năm 2007, thầy được nhà trường giao nhiệm vụ thành lập khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm nhằm phát triển toàn diện lĩnh vực Công nghệ hóa học, thực phẩm và môi trường tại trường ĐHSPKT TPHCM sau này.
 • Năm 2009, thầy đã thành lập “Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ mội trường” trực thuộc khoa CNHH&TP.
 • Năm 2009, thầy được phong Phó giáo sư – Giảng viên cao cấp
 • Đến năm 2012 đã hết nhiệm kỳ và thầy chỉ còn đúng 1 năm nữa theo luật không còn giữ chức vụ quản lý nên về tham gia nghiên cứu, giáo dục và đào tạo cho đến bây giờ.

➣ Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Hóa phân tích, Hóa học nguyên tử, Hóa học hạt nhân, Phân tích đất hiếm
 • Hóa môi trường, Phân tích & hóa học ứng dụng vào xử lý môi trường
 • Nghiên cứu về hấp phụ, điều chế, chế tạo vật liệu hấp phụ ứng dụng trong xử lý môi trường.
 • Nghiên cứu về lĩnh vực chiếu xạ, mô hình hóa và tối ưu hóa trong lĩnh vực xử lý môi trường.

➣ Thành tựu đạt được:

 • Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoa học công nghệ gồm: 40 đề tài cấp cấp cơ sở; 10 đề tài cấp bộ; 01 đề tài cấp nhà nước.
 • Đã chuyển giao thành công 12 dự án khoa học công nghệ cho doanh nghiệp về lĩnh vực phân tích và môi trường.
 • Đã công bố 80 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín WoS/Scopus và 68 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín khác và trong nước và các cuộc hội thảo khoa học công nghệ.
 • Đã xuất bản 4 quyển giáo trình và 1 quyển sách chuyên khảo tại NXB ĐHQG TPHCM.

Tóm lại: Thầy PGS.TS Nguyễn Văn Sức là một nhà khoa học chân chính, thông minh và sáng tạo, luôn giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và học trò trong học tập và nghiên cứu khoa học. Thầy là một nhà giáo mẫu mực được nhiều thế hệ sinh viên yêu mến và đồng nghiệp quý trọng. Thầy là một nhà quản lý xuất sắc, là cha đẻ của “Khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm” người sáng lập ra khoa CNHH&TP và Trung tâm Kỹ thuật và công nghệ môi trường để phát triển đến ngày hôm nay.


Ban Chủ nhiệm Khoa CNHH&TP

❖ Phó trưởng khoa: Cô ThS. Nguyễn Đặng Mỹ Duyên

❖ Thư ký khoa: Cô TS. Tống Thị Tân

❖ Chủ tịch công đoàn bộ phận: Cô PGS. TS. Võ Thị Ngà

❖ Bộ môn Công nghệ thực phẩm

 • Trưởng bộ môn: ThS. GVC. Bùi Thị Minh Thủy (2004-2006); ThS. Đặng Thị Ngọc Dung (2006-2007); TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2007-2009); TS. Hồ Cường (2009-2010); PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng (2010-2012)
 • Phó trưởng bộ môn: ThS. Đặng Thị Ngọc Dung

❖ Bộ môn Công nghệ hóa học

 • Trưởng bộ môn: PGS. TS Võ Thị Ngà (2007-2008); TS. Đặng Văn Sử (2008-2009); TS. Võ Thị Thu Như (2009-2012)
 • Phó trưởng bộ môn: TS. Võ Thị Thu Như

❖ Bộ môn Công nghệ môi trường

 • Trưởng bộ môn: PGS. TS Nguyễn Văn Sức
 • Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Trưởng ngành chất lượng cao: TS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu 

NHIỆM KỲ 2012 – 2020

Trưởng khoa: Cô PGS. TS. Võ Thị Ngà

Sinh năm: 1975

Nguyên quán: Bình Định

➣ Tóm tắt quá trình học tập và làm việc:

 • Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Hóa học (Hóa hữu cơ) ở cả ba trình độ gồm Đại học (tốt nghiệp năm 1997), Thạc sỹ (tốt nghiệp năm 2000) và Tiến sỹ (tốt nghiệp năm 2013).
 • 03/2001 – 02/2007: Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
 • Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
 • 02/2007 – đến nay: Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
 • Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
 • Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh,
 • Năm 2020, đã hết nhiệm kỳ Cô thôi không giữ chức vụ quản lý để tập trung công tác chuyên môn nghiên cứu và đào tạo.
 • Năm 2022, Cô được phong Phó giáo sư – Giảng viên cao cấp.

➣ Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 • Hoá hữu cơ
 • Nghiên cứu về hoá học và hoạt tính sinh học các hợp chất thiên nhiên

➣ Thành tựu đạt được:

 • 8 đề tài cấp cấp cơ sở; 1 đề tài cấp bộ.
 • 47 công trình khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín WoS/Scopus, các tạp chí khoa học quốc tế uy tín khác, tạp chí uy tín trong nước và các cuộc hội thảo khoa học công nghệ.
 • 1 quyển giáo trình tại NXB ĐHQG TPHCM.

Tóm lại: Cô PGS.TS Võ Thị Ngà là một nhà khoa học, một nhà giáo chân chính, gương mẫu, nhiệt huyết yêu nghề được nhiều thế hệ sinh viên kính trọng và đồng nghiệp, thầy cô yêu mến. Trong cương vị quản lý cô đã toàn tâm, tầm ý vào sự xây dựng và phát triển khoa.


BAN CHỦ NHIỆM KHOA CNHH&TP

❖ Phó trưởng khoa: Thầy PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng

❖ Phó trưởng khoa: Cô TS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu

❖ Thư ký khoa: Cô TS. Tống Thị Tân

❖ Chủ tịch công đoàn bộ phận: Cô ThS Đặng Thị Ngọc Dung

❖ Bộ môn Công nghệ thực phẩm

 • Trưởng bộ môn: PGS. TS. Trịnh Khánh Sơn
 • Phó trưởng bộ môn: TS. Lê Hoàng Du (2012-2014)
 • Trưởng ngành chất lượng cao: TS. Phạm Thị Hoàn

❖ Bộ môn Công nghệ hóa học

 • Trưởng bộ môn: TS. Võ Thị Thu Như
 • Phó trưởng bộ môn: PGS.TS. Phan Thị Anh Đào

❖ Bộ môn Công nghệ môi trường

 • Trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Kim Anh
 • Phó trưởng bộ môn: TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
 • Trưởng ngành chất lượng cao: TS. Nguyễn Mỹ Linh