Sản phẩm nội sinh Quốc gia “Hệ thống sấy thăng hoa DS-XX” đã chuyển giao công nghệ

Hệ thống sấy thăng hoa DS-3 là phiên bản thứ 3 (sau phiên bản thứ nhất và thứ hai được chế tạo vào năm 1999 và 2002) của nhóm nghiên cứu khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được chế tạo năm 2004 đến nay được 19 năm. Đây là thế hệ máy hiện đại bậc nhất Việt Nam lúc bấy giờ, vì ngoài sự hoàn thiện các phần kỹ thuật lạnh, phần kỹ thuật truyền nhiệt trong môi trường chân không, phần kỹ thuật chân không thì hệ thống sấy thăng hoa điều khiển thông minh (thời đó máy đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào điều khiển) bằng chương trình được lập trình trên máy tính, quá trình sấy được kiểm soát và điều khiển tối ưu về mặt công nghệ, đây cũng là sản phẩm đột phá về mặt công nghệ do trí tuệ con người Việt Nam làm ra. Đến năm 2011, thật vinh dự lần đầu tiên hệ thống sấy thăng hoa DS-3 của trường ĐHSPKT TPHCM được Bộ KHCN Việt Nam đưa vào danh sách sản phẩm “Khoa học công nghệ tiên tiến của quốc gia”, là một phần thưởng đáng khích lệ cho nhóm nghiên cứu.

Ảnh thầy PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng đang điều khiển hệ thống sấy thăng hoa DS-3

Từ năm 2004 đến năm 2017, nhóm nghiên cứu khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã lần lượt chế tạo các phiên bản từ DS-4 đến DS-9, các phiên bản này đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật và đã chuyển giao cho doanh nghiệp trên toàn quốc, ứng dụng vào sản xuất. Đến năm 2018 lần thứ hai là hệ thống sấy thăng hoa DS-10 chế tạo năm 2017 cũng được đưa vào danh sách sản phẩm nội sinh của quốc gia.

Phiên bản DS-10 chính là “Hệ thống sấy thăng hoa kết hợp với bơm nhiệt”, nghiên cứu chế tạo trong khuôn khổ thực hiện “Dự án sản xuất thử nghiệm” tại Sở khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong những dự án với nguồn vốn đầu tư rất ít nhưng mang lại hiệu quả phát triển kinh tế xã hội rất cao, sự thành công nhỏ của dự án đã góp phần cho sự thành công lớn của chương trình “Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sấy thăng hoa tại Việt Nam” đạt Giải thưởng Bảo Sơn năm 2019 (lần đầu tiên các trường Đại học Việt Nam ở phía Nam mới đạt được giải thưởng này).

Từ năm 2019 đến 2023, nhóm nghiên cứu khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã cải tiến và phát triển sản phẩm, đã cho ra đời thêm 2 phiên phản DS-11 và DS-12 chuyên giao cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế của doanh nghiệp, phát triển kinh tế đất nước.

PV tổng hợp – Hoài Anh