Cuộc thi Phát triển sản phẩm mới

Cuộc thi “Phát triển sản phẩm mới” lần V năm 2023 diễn ra vào ngày
Cuộc thi “Phát triển sản phẩm mới” là cuộc thi thường niên do Khoa Công
Cuộc thi “Phát triển sản phẩm mới” là cuộc thi thường niên do Bộ môn
Cuộc thi “Phát triển sản phẩm mới” Lần II năm 2020 được tổ chức tại
Với ước muốn tạo một sân chơi học thuật dành cho các bạn sinh viên