Cựu sinh viên thành đạt

Tại sao nhiều người lại nói khoa CNHH&TP là cái nôi đào tạo ra những
Hành trình những ngày đầu khởi nghiệp năm 2019: Nói về khóa 2008 ngành Công