Hội nghị Tổng kết Khoa học Công nghệ

Hôm 03/10/2022 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã tổ chức Hội nghị