Lịch sử xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Theo dòng lịch sử thì Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM ngày nay được thành lập ngày 05/10/1962 theo quyết định số 1082/GD của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với tên Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ.

Ảnh tòa nhà trung tâm – Trường ĐHSPKT TPHCM ghi lại năm 2020

Ban Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ hoạt động từ năm 1962 đến năm 1971 đào tạo ra các nhà kỹ thuật giỏi phục vụ cho quốc gia, đến năm 1972 trường được đổi tên lần thứ 1.

Ngày 21/09/1972, theo công lệnh số 2826/GD/TTH/CL trường được đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ – Thủ Đức. Đến năm 1974 trường được đổi tên lần thứ 2.

Năm 1974, cùng với việc thành lập Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức, trường được đổi tên thành Đại Học Giáo Dục Thủ Đức là 1 trong 7 thành viên của Viện.

Một số hình ảnh lưu lại sự hoạt động của quá trình xây dựng và phát triển nhà trường từ 1972 đến 1974.

Ảnh miếu một cột ở trong trường ĐHSPKT TPHCM năm 1972-1974
Hình ảnh các xưởng thực tập của trường ĐHSPKT TPHCM lúc xưa
Hình ảnh xưởng thực tập Điện của trường ĐHSPKT TPHCM lúc xưa

Đến năm 1976, sau ngày giải phóng 30/4/1975 thì Đại Học Giáo Dục Thủ Đức được đổi tên lần thứ 3.

Ngày 27/10/1976, đổi tên thành Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức theo quyết định số 426/TTg tổ chức lại 11 trường đại học thuộc Viện Đại học Sài Gòn còn 8 trường.

Ảnh ghi lại Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm trường ĐHSPKT Thủ Đức

Năm 1984, sát nhập với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh. Đây là lần đổi tên thứ 4.

Ảnh dãy giảng đường khu A và văn phòng Đoàn trường
Ảnh dãy giảng đường khu B

Năm 1991, Trường Sư phạm Kỹ thuật V được sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Tên tiếng anh: HCM University of Technical Education).

Ảnh dãy giảng đường khu C
Ảnh dãy giảng đường khu D
Ảnh cổng Trường ĐHSPKT TPHCM giai đoạn 1991-2012

Năm 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (Tên tiếng anh thay đổi: HCM University of Technology and Education).

Ảnh phía sau tòa nhà điều hành trung tâm – ĐHSPKT TPHCM
Ảnh phía trước tòa nhà điều hành trung tâm – ĐHSPKT TPHCM
Ảnh con đường từ cổng vào trường ĐHSPKT TPHCM
Ảnh cổng Trường ĐHSPKT TPHCM giai đoạn 2013-2023
Ảnh dãy giảng đường khu B – năm 2023

Bài viết này sẽ được đăng hàng năm vào dịp kỷ niệm thành lập trường vào ngày 5/10/1962 để các Quý Thầy Cô từ các nơi tập hợp về đây công tác cũng như tất cả các cựu sinh viên và sinh viên hiểu biết về lịch sử truyền thống của nhà trường.