Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo năm học 2021-2022

Hòa vào không khí chào mừng Ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2023-2024, tập thể khoa CNHH&TP đã rất vinh dự đón nhận 03 phần thưởng cao quý từ Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cho năm học 2021-2022:

[1]. Tập thể lao động xuất sắc của Bộ GD&ĐT

[2]. Bằng khen của Bộ GD&ĐT về tập thể lao động sáng tạo.

[3]. Cờ thi đua của Bộ GDĐT.

Ảnh ghi lại đại diện tập thể khoa CNHH&TP đón nhận Cơ Thi Đua của Bộ GDĐT.

Phần thưởng trao cho tập thể Khoa CNHH&TP, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dành cho năm học 2021-2022 là một sự ghi nhận đáng khích lệ của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về “Lao động sáng tạo trong sự nghiệp giáo dục, trong khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần phát triển đất nước” trong những năm qua, năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, xin cảm ơn tập thể CBVC khoa CNHH&TP đã một lòng, toàn tâm, toàn lực góp phần đưa khoa CNHH&TP ngày càng phát triển “Đoàn kết thật và Phát triển thật”.

Ảnh ghi lại Ban chủ nhiệm khoa CNHH&TP đón nhận Cơ Thi Đua của Bộ GDĐT từ lãnh đạo nhà trường.
Ảnh ghi lại Ban chủ nhiệm khoa CNHH&TP đón nhận Bằng khen của Bộ GDĐT tặng cho “Tập thể, cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ hai năm liên tục” từ lãnh đạo nhà trường.
Ảnh ghi lại Ban chủ nhiệm khoa CNHH&TP đón nhận Danh hiệu của Bộ GDĐT tặng cho “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022” từ lãnh đạo nhà trường

Thay mặt Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, xin trân trọng và cảm ơn Trường ĐHSPKT TPHCM và Bộ GDĐT đã tặng cho khoa CNHH&TP những danh hiệu cao quý này.

Thầy PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng – Trưởng Khoa CNHH&TP.