Đón tiếp và thỏa thuận hợp tác với Đại học Công nghệ Ming Chi (Đài Loan).

Vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, Phòng Quan hệ quốc tế (HCMUTE-OIA), Khoa Khoa Khoa học Ứng dụng và Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (ĐH SPKT Tp.HCM) đã nồng nhiệt tiếp đón đoàn đại biểu đến từ Trung tâm Công nghệ Plasma và Phim mỏng (Center for Plasma and Thin Film Technologies, CPTFT) và Khoa Kỹ thuật Vật liệu (Department of Materials Engineering) thuộc Trường Đại học Công nghệ Ming Chi (Ming Chi University of Technology, MCUT), Đài Loan.

Ảnh: Phòng Quan hệ quốc tế, Khoa Khoa Khoa học Ứng dụng và Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm của ĐH SPKT Tp.HCM chụp hình chung với các đại biểu đến từ Trường Đại học Công nghệ Ming Chi, Đài Loan.

Thông qua chuyến thăm, hai bên đã có những trao đổi và thống nhất, từ đó mở ra cơ hội cho việc hợp tác rộng và sâu trong các mảng sau:

  • Thứ nhất, về các chủ đề hay dự án nghiên cứu có thể hợp tác chung.
  • Thứ hai, về giao lưu giữa các khoa, giữa các sinh viên và giữa các cán bộ giảng viên giữa hai trường.
  • Thứ ba, về hợp tác nghiên cứu chung và xuất bản các ấn phẩm khoa học-công nghệ.
  • Thứ tư, về việc chung tay tổ chức các hội nghị quốc tế về các lĩnh vực như vật liệu tiên tiến, vật liệu bán dẫn, vật liệu màng mỏng, vật liệu năng lượng, v.v…
  • Thứ năm, về việc sử dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của phía đối tác để thực hiện các nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm chung.
  • Thứ sáu, về học bổng dành cho sinh viên và giảng viên tìm kiếm cơ hội học tập sau đại học (như Thạc sỹ, Tiến sỹ, Sau Tiến sỹ,…).
Ảnh: Thầy PGS.TS. Trịnh Khánh Sơn và cô TS. Lê Thị Duy Hạnh (Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, ĐH SPKT Tp.HCM) đã có những trao đổi thân tình và cởi mở với các đại biểu đến từ Trường Đại học Công nghệ Ming Chi, Đài Loan.