Hội thảo KHCN lần 11

Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 11

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:
1) Chủ đề: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 11 (The Green Engineering Science and Technology – 11st)”.

2) Thời gian và địa điểm

View Hội thảo KHCN

  • Thời gian: vào lúc 7h30, Chủ nhật, ngày 17 tháng 07 năm 2022 (1 buổi)
  • Địa điểm: Phòng họp 3 và Phòng họp 4, Lầu 8, Tòa nhà trung tâm

3) Thành phần tham dự
Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tín ở ngoài trường đến từ các tỉnh phía nam, khách mời và các em sinh viên khoa CNHH&TP.

4) Kế hoạch cụ thể:

PGS.TS Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu Trưởng nhà trường Phát biểu khai mạc Hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng, PGS.TS. Trịnh Khánh Sơn: Tặng hoa cho đại diện BGH và Phòng KHCN-QHQT.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Dũng, PGS.TS. Trịnh Khánh Sơn: Tặng hoa cảm ơn cho các Chairman của các Section 1 & 2.

Keynote: PGS.TS. Trịnh Khánh Sơn, trường ĐHSPKT TPHCM: Evaluation of protein concentrate from black beans (Vigna Clylindrica (L.) Skeels) in the diet on physiology, locomotion of mice.

4.1. Tiểu ban 1 – Phòng họp 3: Chairman: GS.TS. Nguyễn Văn Mười và GS.TS. Đống Thị Anh Đào

TS. Nguyễn Thị Vân Linh, trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TPHCM: Degradation kinetics of chlorophyll pigments in dried leaves of Polyscias fruticosa (L.) Harms during storage.

PGS.TS. Kha Chấn Tuyền, trường Đại học Nông Lâm TpHCM: Aqueous Enzymatic Extraction Conditions of Bioactive Compounds from Ultrasound Pretreated Noni (Morinda Citrifolia L.) Extract.

PGS. TS. Lê Nguyên Đoan Duy, trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM: Protein Extraction from Spirulina Platensis with the Cellulase Enzyme Assistance.

PGS.TS. Lê Hồng Phú, trường Đại học Quốc Tế, TPHCM: Investigation of changes of antioxidant properties of coffee through fermentation by using Saccharomyces cerevisiae and Bacillus subtilis.

4.2. Tiểu ban 2 – Phòng họp 4: Chairman: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh và GS.TS. Lê Văn Tán

TS. Trần Nguyễn Hải, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng: Differences between Chemical Reaction Kinetics and Adsorption Kinetics: Fundamentals and Discussion.

TS. Hồ Dũng Mạnh, trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai: Chemical composition of Cinnamomum cassia oil in Viet nam and its spatial repellent effects against the Aedes aegypti.

TS. Châu Thanh Tuấn, trường Cao Đẳng nghề Sóc Trăng: Study on Designing and Manufacturing the Freeze Drying System with the Process of Freezing Moist Materials inside the Freeze Drying Chamber to Preserve Valuable Products.

PGS.TS. Trinh Văn Dũng, trường Đại học Bách khoa TpHCM: An applied research of the recycled economic model for spirulina algae’s cultivation from ion-life alkaline water and CO2 gas’s boiler. – PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, trường Đại học Nha Trang: Enhancing the quality of snakehead fish (Channa striata) fillets through improving handling and storage conditions.