Hội thảo KHCN lần 5

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:
1) Chủ đề: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 5 (The Green Engineering Science and Technology – 5th)”.

2) Thời gian: vào lúc 7h30, ngày 8 tháng 01 năm 2017 (nhằm vào chủ nhật)

3) Thành phần tham dự và địa điểm:
Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tính ở ngoài trường, khách mời và các em sinh viên khoa CNHH&TP, địa điểm tổ chức tại PHÒNG HỌP III (LẦU 8) trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM

4) Kế hoạch cụ thể:

TS. Nguyễn Tấn Dũng, trường ĐHSPKT TpHCM: Modelling method of technological object in engineering.

PGS.TS. Nguyễn Văn Sức, trường ĐHSPKT TpHCM: Lead (II) adsorption from aqueous solution by chitin treated with non-themal plasma (cold plasma)

NCS. Trần Ngọc Khiêm, Trường Đại học Nông Lâm Huế: Studying affecting factors to freeze drying process of natto preparation.

TS. Nguyễn Văn Nguyện, Viện Nghiên cứu Nuôi Tròng Thủy Sản II, TpHCM: A survey of utilizing by-products from Tra catfish processing industry in vietnam.

TS. Lê Tiến Dũng, Viện Công nghệ Hóa học, TpHCM: Drynaether a, a new flavan from the drynaria bonii rhizomes.

TS. Nguyễn Quang Vinh, Viện Công Nghệ Sinh Học & Môi Trường, Trường Đại học Tây Nguyên, Việt Nam: Investigation of antioxidant and antibacterial activities of some spice plants collected in daklak province.

TS. Hoàng Minh Hảo, trường ĐHSPKT TpHCM: Flavonoids and chalconoid isolated from flowers of cosmos bipinnatus cav. (asteraceae).

TS. Hoàng Minh Hảo: Flavonoids isolated from flowers of Cosmos Bipinnatus Cav. (Asteraceae).

TS. Nguyễn Thái Anh, trường ĐHSPKT TpHCM: The evaluation of the biosorption of a sulfur brown gd from aqueous solutions by the recycled acid-washing activated sludge.

Hội thảo Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 5 đã được xuất bản số đặc biệt trên tạp chí JTE số 38(12/2016)