Hội thảo KHCN lần 4

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:
1) Chủ đề: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 4 (The Green Engineering Science and Technology – 4th)”.

2) Thời gian: vào lúc 7h30, ngày 17 tháng 06 năm 2016 (nhằm vào thứ sáu)

3) Thành phần tham dự và địa điểm:
Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tính ở ngoài trường, khách mời và các em sinh viên khoa CNHH&TP, địa điểm tổ chức tại PHÒNG HỌP II (LẦU 6) trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM

4) Kế hoạch cụ thể:

TS. Nguyễn Tấn Dũng: Phân tích nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt tại một số tỉnh duyên hải miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế (ĐHSPKT TpHCM)

TS. Nguyễn Văn Nguyện: Modelling method of technological object in engineering (Phương pháp mô hình hóa đối tượng công nghệ trong lỉnh vực kỹ thuật). (Viện Nghiên cứu Nuôi Tròng Thủy Sản II, Tp. HCM)

TS. Nguyễn Quang Vinh: Anti-oxidant and antidiabetic effect of some medicinal plants belong to Terminalia species collected in Dak Lak Province, Vietnam. (Viện Công Nghệ Sinh Học, Trường Đại học Tây Nguyên, Việt Nam)

TS. Châu Thanh Tuấn: The High Efficient Conversion of Myoglobin-heme to Zn-protoporphyrin, Mediated by Ferrochelatase (Trường Cao Đẳng nghề Sóc Trăng).

TS. Nguyễn Mỹ Linh: Biosorption of Binary Nickel(II) and Phenol Using Crosslinked Chitosan Beads Modified with Saccharomyces cerevisiae. (Trường ĐHSPKT TpHCM).

TS. Hồ Thị Yêu Ly: Adsorption thermodynamic and kinetic studies of Cr (vi) by chitosan flake modified with citric acid via crosslinking with glutaraldehyde (Trường ĐHSPKT TpHCM)

KS. Nguyễn Tiến Dũng: Nghiên cứu khoa học tác động đến chất lượng giáo dục. (Báo Hướng Nghiệp TpHCM)

Hội thảo đã được xuất bản số đặc biệt trên tạp chí JTE số 38(12/2016)