Hội thảo KHCN lần 10

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:
1) Chủ đề: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 10 (The Green Engineering Science and Technology – 10th)”.

Đã có kế hoạch tổ chức vào tháng 7 năm 2021. Do dịch bệnh covid 19 bùng phát nên Hội thảo “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 10” bị hủy bỏ, ban tổ chức vô cùng nuối tiếc.