Hội thảo KHCN lần 1

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:

1) Chủ đề: “: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 1” (The Green Engineering Science and Technology – 1st)

2) Thời gian và địa điểm: vào lúc vào lúc 7h30, ngày 3 tháng 10 năm 2015 (nhằm vào thứ bảy) tại địa điểm tổ chức tại PHÒNG HỌP II (LẦU 6) trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM.

3) Thành phần tham dự gồm: Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tín ở ngoài trường, khách mời doanh nghiệp và các em sinh viên khoa CNHH&TP.

Nội dung:

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Sức, trường ĐHSPKT TpHCM (8h00 – 8h45): NHỮNG XU HƯỚNG MỚI TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA CÁC ION KIM LOẠI NẶNG (NEW TRENDS IN WASTEWATER TREATMENT CONTAINING HEAVY METAL IONS)

2. TS. Lê Tiến Dũng, Viện nghiên cứu CNHH TpHCM (8h45 – 9h30): Nghiên cứu tác dụng điều trị thoái hóa khớp của quả đủng đỉnh (Caryota mitis Lour.)

3. TS. Phạm Thị Hoàn, trường ĐHSPKT TpHCM (9h30 – 10h15): NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ ĐÁNH GIÁ THƯƠNG PHẨM SẢN PHẨM SỮA CHUA LÊN MEN BỔ SUNG BỘT ĐẬU XANH

4. TS. Nguyễn Văn Nguyện, Viện Nghiên cứu Thủy sản II, TpHCM (10h15 – 11h00): Định hướng phát triển ngành Thủy hải sản tại khu vực ĐBSCL từ năm 2015 – 2020

5. TS. Nguyễn Tấn Dũng, trường ĐHSPKT TpHCM (11h00 – 11h45) Phương pháp xác định tỉ lệ nước đóng băng ứng dụng trong công nghệ lạnh đông dùng để bảo quản và sấy thăng hoa