Hội thảo KHCN lần 9

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:
1) Chủ đề: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 9 (The Green Engineering Science and Technology – 9th)”.

2) Thời gian và địa điểm:

  • Vào lúc 7h30, Thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2020
  • Phòng họp II, lầu 6 Tòa nhà trung tâm, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM

Thành phần tham dự và địa điểm:
Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tính ở ngoài trường đế từ các tỉnh phía nam, khách mời và các em sinh viên khoa CNHH&TP

3) Kế hoạch cụ thể:

Chairman là PGS.TS. Nguyễn Văn Sức và GS.TS. Đống Thị Anh Đào.

PGS.TS. Trịnh Văn Dũng, Trường Đại học Bách khoa TpHCM: Experimental modeling of the spraying process polymer for creating coating layer to produce smart urea fertilizers.

TS. Nguyễn Mỹ Linh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Applying biofilm hybrid system (anaerobic-aerobic) using coral as media on automobile wastewater treatment.

TS. Vũ Trần Khánh Linh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Symbiotic photobioreactor using immobilized microalgae-yeast consortium for saccharomyces cerevisiae and chlorella vulgaris biomass production.

TS. Trần Thị Kim Anh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Heavy metal removal from wastewater by pellet reactor.

TS. Phạm Thị Hoàn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM: Role of phosphoric acid and activated carbon in degumming and bleaching stages of tra catfish oil refining process.