Hội thảo KHCN lần 7

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:
1) Chủ đề: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 7 (The Green Engineering Science and Technology – 7th)”.

2) Thời gian:
Vào lúc 7h30, ngày 16 tháng 09 năm 2017 (nhằm vào thứ 7)

3) Thành phần tham dự và địa điểm:
Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tính ở ngoài trường đế từ các tỉnh phía nam, khách mời và các em sinh viên khoa CNHH&TP, địa điểm tổ chức tại PHÒNG HỌP II (LẦU 6) & PHÒNG HỌP III (LẦU 8) trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM

4) Kế hoạch cụ thể:
4.1. Phiên toàn thể

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng trường ĐHSPKT TPHCM: Phát biểu khai mạc Hội thảo “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 7”.

TS. Võ Thị Ngà, TS. Nguyễn Tấn Dũng: Tặng hoa cho Hiệu Trưởng, Chủ tịch hội đồng trường & P.KHCN

TS. Võ Thị Ngà, ThS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu: Tặng hoa cho các Chairman của các Section

Keynote Speaker: PGS.TS. Trinh Van Dung, trường Đại học Bách khoa TpHCM: TECHNOLOGY CULTURING SPIRULINA PLATENSIS ALGAE BY LAVIE’S NATURE WATER.

4.2. Section 1 (Phòng Họp II, lầu 6)
Chairman: GS.TSKH. Lưu Duẩn và GS.TS. Đống Thị Anh Đào

TS. Lê Đức Toàn, trường Đại học Phú Yên: SI NANOWIRES GROWN BY Al-CATALYZED PLASMA-ENHANCED CHEMICAL VAPOR DEPOSITION (PECVD) ON QUARTZ SUBSTRATES FOR SOLAR CELL APPLICATIONS.

TS. Nguyễn Vinh Tiến, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM: ETHANOL MICROBIAL SENSOR BASED ON GLUCONOBACTER XYLINUS IMMOBILIZED ON EGGSHELL MEMBRANE.

TS. Nguyễn Quang Vinh, trường Đại học Tây Nguyên: EFFECT OF EXTRACTION CONDITIONS ON TOTAL POLYPHENOL CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ROSELLE CALYCES (HIBICUS SABDARIFFA L.) EXTRACT.

TS. Trần Thanh Trúc, trường Đại học Cần Thơ: EFFECT OF PRE-TREATMENTS
ON QUALITY OF MARIAN PLUM (Bouea macrophylla) PURÉE

TS. Nguyễn Minh Kỳ, trường Đại học Nông Lâm TpHCM: PERFORMANCE EVALUATION OF MEMBRANE BIOREACTOR FOR POLLUTANT REMOVAL FROM DOMESTIC WASTEWATER.

TS. Nguyễn Tiến Lực, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM: MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION FOR MICROWAVE VACUUM DRYING PROCESS OF DURIAN (Durio zibethinus).

4.3. Section 2 (Phòng Họp III, lầu 8)
Chairman: PGS.TS. Nguyễn Văn Sức và PGS.TS. Phạm Thành Quân

TS. Lê Tiến Dũng, Viện Công nghệ Hóa học, TpHCM: A NEW BENZOFURAN DERIVATIVE FROM THE LEAVES OF FICUS PUMILA L.

TS. Hồ Thị Yêu Ly, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM: REMOVAL OF DYE FROM TEXTILE WASTEWATER BY MODIFIED SUGARCANE BAGASS AS A BIOSORBENT.

TS. Châu Thanh Tuấn, trường Cao Đẳng nghề Sóc Trăng: NEW APPROACH TO GENERATE MEAT COLOR IN MEAT PROCESSING.

PGS.TS. Lê Đức Trung, Viện Nghiên cứu Thủy sản II, TpHCM: POSTHARVEST LOSSES OF FISHERIES IN VIETNAM AN OVERVIEW AND SOME SOLUTIONS

TS. Hoàng Minh Hảo, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM: CYTOTOXIC COUMARIC ACID DERVATIVES FROM PREMNA SERRATIFOLIA L. ON HUMAN COLON CANCER CELL DLD-1

Kỷ yếu hội thảo: No 43, 30-08-2017, JOURNAL OF TECHNICAL EDUCATION SCIENCE trong chủ đề Hội thảo: “The Green Engineering Science and Technology – 7th” (Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 7) đã được xuất bản online.