Hội thảo KHCN lần 6

Nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT (Chemistry Environment and Food Technology Group) thuộc khoa CNHH&TP tổ chức buổi hội thảo khoa học với:
1) Chủ đề: “Khoa học Kỹ thuật & Công nghệ xanh – lần 6 (The Green Engineering Science and Technology – 6th)”.

2) Thời gian: vào lúc 7h30, ngày 15 tháng 06 năm 2017 (nhằm vào thứ năm)

3) Thành phần tham dự và địa điểm:
Các thành viên của nhóm nghiên cứu trọng điểm CEFT, các nhà khoa học có uy tính ở ngoài trường, khách mời và các em sinh viên khoa CNHH&TP, địa điểm tổ chức tại PHÒNG HỌP III (LẦU 8) trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TpHCM

4) Kế hoạch cụ thể:

TS. Nguyễn Mỹ Linh, Trường ĐHSPKT TpHCM: Biosorption of Chromium (VI) from Aqueous Solutions by Modified Chitosan Beads.

TS. Võ Thị Ngà, Trường ĐHSPKT TpHCM: The depsidones from usnea aciculifera.

TS. Phan Thị Anh Đào, Trường ĐHSPKT TpHCM: Study of shrimp storage by the natural antioxidant extract preparing from avocado seeds.

TS. Nguyễn Vinh Tiến, Trường ĐHSPKT TpHCM: Gravimetric titration – a low-cost, high-precision alternative to volumetric titration.