Gặp gỡ các Giáo sư đến từ Viện KITECH, Hàn Quốc

Ngày 21/07/2023, BM Công nghệ Hóa học, Khoa CN Hóa học và thực phẩm đã tiếp đón đoàn giáo sư từ Viện Kỹ Thuật Công Nghiệp Hàn Quốc (KITECH) lần đầu đến thăm, trao đổi cơ hội hợp tác và tạo cơ hội cho sinh viên, học viên cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ tại Hàn Quốc. Tại buổi làm việc, phía BM Công nghệ Hóa học đã giới thiệu về trường, khoa và Bộ môn. Phía Hàn Quốc đã giới thiệu về chương trình học, các hướng nghiên cứu, cơ hội hợp tác. Cuối cùng, các giáo sư đã phỏng vấn một số thí sinh cho các vị trí thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện KITECH. Các giáo sư rất ấn tượng với đội ngũ cán bộ và trình độ của các thí sinh tham gia phỏng vấn. Cuộc gặp gỡ thành công ngoài mong đợi, tạo ra tiền đề cho các quan hệ hợp tác trong tương lai.